Krzyż Kawalerski

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 czerwca 2004 r.
o nadaniu orderów i odznaczeń
(M.P. z dnia 31 grudnia 2004 r.)
Rej. 139/2004

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz ludzi potrzebujących pomocy:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI

(…)
Czerkawski Mariusz Krzysztof,
za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz organizacji kombatanckich
KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

więcej:
http://www.lex.com.pl/serwis/mp/2004/0933.htm

…………..

Patrząc realnie na odznaczenie – dotyczy ono zasług Mariusza w promowaniu Polski na Świecie.