Honorowy tyszanin

Tyscy radni jednogłośnie zadecydowali o przyznaniu tytułu Honorowego Obywatela Miasta hokeiście. Wyróżnienie to zostało nadane za promocję miasta i wkład w sportową sferę życia Tychów.

Mariusz Czerkawski swoją sportową karierę rozpoczynał w klubie GKS Tychy.
Oto link do historii klubów w których grał