Akcje społeczne, których Mariusz brał lub bierze udział to m.in.: