Mariusz Czerkawski chętnie wspiera wszelkie inicjatywy społeczne i akcje charytatywne, m.in.:
– Powiedz tak transplantologii – kampania, której celem jest uświadomienie i przybliżenie problemu, jakim jest transplantacja;
– Krewniacy – celem kampanii jest szerzenie idei krwiodawstwa w Polsce;
– Szlachetna paczka – ogólnopolska akcja świątecznej pomocy osobom najuboższym;
– Czerwone – Stój, Zielone – Idź! – kampania społeczna skierowana do pieszych, uruchomiona w 2012 roku przez Zarząd Dróg Miejskich ;
– SOS wioski dziecięce – pozarządowa organizacja dobroczynną pomagająca opuszczonym i osieroconym dzieciom.

Mariusz jest również założycielem Stowarzyszenia Sport 7, którego celem jest aktywizacja dzieci do uprawiania sportu, w tym w szczególności sportów zimowych oraz promocja wśród najmłodszych adeptów aktywnego spędzania czasu.

http://sport7.pl/