Status OPP dla Sport7

Status OPP dla Sport7

Stowarzyszenie Sport7 może działać jako organizacja pożytku publicznego

W dniu 30 listopada 2017r, Stowarzyszenie Sport7 uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego. Od roku 2018 Stowarzyszenie może otrzymywać datki 1% podatku dochodowego od osób fizycznych z przeznaczeniem na realizację celów statutowych.

Dzięki zaangażowaniu całego zespołu, w ciągu 6 lat aktywności Sport7 mogło realizować projekty, które przekładały się na lokalne działania promujące sport. Przy okazji, ich celem była poprawa wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej. Działania te zachęcały dzieci do wyboru aktywnych form spędzania wolnego, a motywem przewodnim było pokazanie, iż sporty zimowe mogą być bardzo atrakcyjną formą ruchu.

W ciągu tych 6 lat, kołem napędowym wszystkich inicjatyw realizowanych przez Sport7 był przede wszystkim założyciel Stowarzyszenia i jego obecny Prezes – gwiazda NHL Mariusz Czerkawski.  „Bardzo cieszę się, że otrzymaliśmy status OPP, który jest dowodem celowości i użyteczności naszych działań na rzecz ogółu społeczności. Mam nadzieję, iż pozwoli to zwiększyć zasięg naszych projektów aktywizujących dzieci i młodzież do uprawiania sportów zimowych” – mówi sportowiec.

Nieocenioną pomoc finansową i organizacyjną w dążeniu do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie otrzymało  z ze strony włodarzy gmin, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Partnerów i Darczyńców Sport7