Lodomania z Czerkawskim w Łodzi

Mariusz Czerkawski z zespołem Walley Synchron Dance w Łodzi

Pierwsza „Lodomania” w Łodzi

W sobotę, 7 października 2017r na lodowisku Bombonierka w Łodzi odbyła się inauguracja nowego projektu Stowarzyszenia Sport7 „Lodomania z Czerkawskim”. We wspólnych zajęciach prowadzonych przez Mariusza Czerkawskiego i zespół olimpijczyków w składzie:  Andrzej Tkacz, Wojciech Tkacz, Dariusz Garbocz – dzieci w wieku od 6 do 18 lat szlifowały swoje umiejętności jazdy na łyżwach.

Stowarzyszenie Sport7 rozpoczyna szósty rok działalności

Imprezą w Łodzi Stowarzyszenia Sport7, którego Prezesem jest Mariusz Czerkawski zainaugurowało działalność w sezonie 2017/2018.  W tym miesiącu Stowarzyszenie obchodzi sześciolecie działalności, którego podsumowaniem będzie  IV edycja Czerkawski Cup na Zimowym Narodowym planowana na marzec 2018r.

Udział w Imprezie był bezpłatny m.in. dzięki wsparciu Urzędu Miasta w Łodzi i Partnerów Stowarzyszenia. W Lodomanii z Czerkawskim wzięło udział ponad 150 dzieci, w tym niektóre z rodzicami. Gośćmi imprezy był zespół synchronicznej jazdy na łyżwach ze szkoły Walley Synchron Dance w Łodzi. Wydarzeniu towarzyszyły lokalne media. Sympatycy łyżew i fani Mariusza Czerkawskiego, który odwiedzili lodowisko Bombonierka mieli okazję do wspólnych zdjęć z naszym mistrzem NHL, a nawet rozmów.