Mariusz Czerkawski od wielu lat angażuje się  w różnego rodzaju akcje społeczne i charytatywne. Od 2011 roku pełni również funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Sport7 , którego jest współzałożycielem i siłą napędową. Stowarzyszenie organizuje wydarzenia i inicjatywy (m.in. turniej Czerkawski Cup na Zimowym Narodowym), których celem jest aktywizacja dzieci do uprawiania sportu i promocja zdrowego stylu życia.

W czerwcu 2014r roku Mariusz Czerkawski został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju hokeja na lodzie, za osiągnięcia w działalności społecznej.  Wcześniej, w 2009r, otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Tychy za osiągnięcia sportowe w lidze NHL, za promowanie Tychów w Europie i na świecie oraz za promowanie wśród mieszkańców miasta sportu i zdrowego stylu życia.